Uncategorized

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date personale definim nume, prenume, email si datele de contact din mesajul înscris. Prin prelucrare definim operațiunea de a înregistra datele cu caracter personal. După înregistrare, aceste date se păstrează in format digital, într-o baza de date .xml, pe un calculator local, cu accesul unui administrator la ele, cu user-name si parola. Termenul de

[ Read More ]